Slim, schoon en duurzaam

De Groene Hub kiest voor regionaal geproduceerde schone brandstoffen, slimme kilometers en duurzame innovaties. Het brengt een gezonde en groene economie in de regio Arnhem Nijmegen elke dag een stap dichterbij.

In 2050 energieneutraal

De Groene Hub is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Arnhem-Nijmegen. Zij werken samen aan de energietransitie van fossiele naar biobrandstoffen, zodat de regio in 2050 geheel energieneutraal is. Ze gaan daarbij voor de techniek van morgen, maar ook voor de groei van veelbelovende techniek van vandaag.

Groene regionale economie

Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-Nijmegen zo’n 800 miljoen euro voor olie, diesel en benzine aan het buitenland. Euro’s die we ook prima kunnen inzetten in de regio zelf. Groengas uit biomassa, waterstof en elektriciteit uit zon en wind kunnen we namelijk prima zelf produceren. Een groeiend aantal bedrijven participeert in deze groene regionale economie. Want groene groei, winst en gezonde concurrentie gaan prima samen.

Strategie

De Groene Hub kiest voor de volgende strategie:
Schoon OV: steeds groener openbaar vervoer
Groen produceren: van groen afval naar grondstof
Slim vervoeren: efficiënt en duurzaam
Duurzaam rijden: gebruik van alternatieve bronnen

 
PG-logo
De Groene Hub wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland